Disclaimer

De inhoud van deze Amsterdam Economic Board website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Amsterdam Economic Board kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.


Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Amsterdam Economic Board kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. Daarnaast is de organisatie niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.